Samenvatting milieueffectrapportage Beter Bereikbaar Wageningen

Provincie Gelderland wil Gelderland gezond, schoon en welvarend maken en houden. Belangrijke ontwikkelingen, zoals Foodvalley, stimuleert provincie Gelderland dan ook.

Een goede en vlotte bereikbaarheid van Foodvalley is een noodzakelijke voorwaarde om economische kansen te verzilveren. De bereikbaarheid van Wageningen staat echter onder druk en onderzoek laat zien dat die druk de komende jaren verder toeneemt.

Provincie Gelderland werkt daarom binnen het project Beter Bereikbaar Wageningen aan een oplossing om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren. Om een weloverwogen besluit te kunnen nemen, zijn diverse mogelijkheden onderzocht in een milieueffectrapportage (afgekort: MER). Hier (klik hier) vindt u een korte uitleg over een MER.

Dit iReport geeft een samenvatting van de onderzoeksresultaten van het MER.

Het volledige MER kunt u hier downloaden.