Disclaimer

Algemeen

Welkom bij deze interactieve rapportage gemaakt door Royal HaskoningDHV. Wanneer u verder gaat met browsen en het gebruiken van deze rapportage, stemt u ermee in onze Gebruiksvoorwaarden na te leven en daaraan te zijn gebonden. De inhoud van deze interactieve rapportage (hier verder te noemen “iReport” of “i-Report”) valt onder het eigendoms- en auteursrecht en de Disclaimer en Gebruiksvoorwaarden van de bedrijfswebsite van HaskoningDHV Nederland B.V. (www.royalhaskoningdhv.com).

Gebruikersvoorwaarden

Dit iReport wordt u aangeboden door Royal HaskoningDHV. Uw toegang tot en gebruik van dit iReport en/of specifieke inhoud, data, materiaal of informatie, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, foto's, afbeeldingen, links en ander materiaal (hierna: de “Inhoud”) die in dit iReport wordt aangeboden of via deze dit iReport beschikbaar wordt gesteld, vallen onder de voorwaarden voor gebruik zoals die hieronder uiteen worden gezet. Door dit iReport te gebruiken, accepteert u expliciet deze voorwaarden voor gebruik (Gebruiksvoorwaarden). Indien u niet akkoord gaat met alle hier volgende voorwaarden voor gebruik, dient u dit iReport niet te gebruiken.

De voorwaarden voor gebruik kunnen op enig moment door Royal HaskoningDHV worden aangepast. Royal HaskoningDHV behoudt zich bovendien het recht voor op enig moment en zonder voorafgaand bericht dit iReport of de Inhoud daarvan stop te zetten en/of te wijzigen, tenzij anders overeengekomen met de opdrachtgever. Eventuele gewijzigde voorwaarden voor gebruik worden van kracht na publicatie daarvan. Wanneer u na publicatie van gewijzigde voorwaarden dit iReport blijft gebruiken, wordt u geacht deze gewijzigde voorwaarden te hebben geaccepteerd. Royal HaskoningDHV raadt u aan deze voorwaarden voor gebruik geregeld te raadplegen.

Dit iReport is met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld. Royal HaskoningDHV stelt alles in het werk om de nauwkeurigheid en volledigheid van de Inhoud van dit iReport te waarborgen, maar kan daarvoor geen verklaringen of garanties geven. Evenmin biedt Royal HaskoningDHV enige verklaringen of garanties ten aanzien van de bediening, tijdigheid, veiligheid of afwezigheid van fouten van dit iReport of ten aanzien van de juistheid, volledigheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van resultaten die mogelijk door het gebruik van dit iReport (inclusief de Inhoud daarvan) zijn verkregen of van de mate waarin deze resultaten aan uw vereisten voldoen.

Aan de inhoud van dit iReport kunnen geen rechten worden ontleend. Royal HaskoningDHV wijst expliciet elke aansprakelijkheid in welke vorm dan ook af die voortkomt uit het gebruik (op welke wijze dan ook) van dit iReport of de Inhoud daarvan of voor onderbrekingen in de beschikbaarheid van of het onbereikbaar zijn van de dit iReport. Evenmin kan Royal HaskoningDHV garanderen dat dit iReport of de Inhoud daarvan of enige elektronische communicatie die door Royal HaskoningDHV wordt verzonden, vrij is van virussen of andere schadelijke elementen. Alle informatie in dit iReport wordt aangeboden “as is” (zonder verdere bewerking) en “as is available” (zoals deze beschikbaar is).

In de ruimste zin waarin dat door de wet wordt toegestaan, sluit Royal HaskoningDHV hierbij expliciet uit alle verklaringen of garanties, van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief garanties ten aanzien van verhandelbaarheid, geschiktheid voor enig doel, het niet maken van inbreuk of betreffende de bedienbaarheid van dit iReport of de Inhoud daarvan.

Elk gebruik van dit iReport of van de Inhoud daarvan is geheel voor uw eigen kosten en risico. U stemt ermee in Royal HaskoningDHV te vrijwaren en Royal HaskoningDHV schadeloos te stellen van en voor enige claim (van derden) die op enige wijze verband kan houden met dit iReport, de Inhoud daarvan of met enig gebruik van dit iReport en/of de Inhoud daarvan.

Alle informatie en rechten betreffende of voortkomend uit dit iReport of het gebruik daarvan, zijn toegekend aan Royal HaskoningDHV of aan derden die hebben ingestemd met publicatie in dit iReport. Door dit iReport te gebruiken stemt u ermee in geen enkel deel van dit iReport of van de Inhoud daarvan te zullen wijzigen, kopiëren, distribueren, over te brengen, af te beelden, te zullen publiceren, verkopen of door te linken, of werk dat van dit iReport is afgeleid te genereren of te gebruiken, behalve met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Royal HaskoningDHV.

Lokale wet en regelgeving

De gebruiker van dit iReport is zelf verantwoordelijk voor naleving van de in het betreffende land geldende wetten en voorschriften.

Websites van derden

Het gebruik van de hyperlinks in dit iReport naar websites van derden is voor eigen risico. Royal HaskoningDHV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van die sites. Royal HaskoningDHV heeft de waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op de websites van derden niet geverifieerd.

Aansprakelijkheid

De Inhoud van dit iReport is uitsluitend bestemd voor rapportage aan de opdrachtgever. Hoewel Royal HaskoningDHV uiterste zorgvuldigheid heeft betracht bij het samenstellen van de Inhoud in dit iReport, kunnen aan hieraan geen rechten worden ontleend.

Verder is Royal HaskoningDHV niet aansprakelijk en bieden we geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van dit iReport, en voor de eventuele gevolgen daarvan. Daarnaast is Royal HaskoningDHV evenmin aansprakelijk voor schade of defecten die door uw bezoek aan en het gebruik van dit iReport kunnen ontstaan.

Privacy en cookies

Het door Royal HaskoningDHV gehanteerde privacy en cookie beleid is te vinden op de website van Royal HaskoningDHV via de volgende link.