Reistijdverhoudingen per variant

In onderstaande zijn de reistijdverhoudingen weergegeven voor het ABR en varianten van de Campusroute ten opzichte van de referentiesituatie 2030. Hierbij kent de reistijdverhouding in de referentiesituatie een indexwaarde van 100. De indexwaarde van de varianten geeft geeft het relatieve verschil in toe-of afname (kleiner dan 100) weer.

Tabel  Reistijdverhouding ochtendspits referentiesituatie 2030 Hoog en varianten

Traject

Referentie (2030)

Campusroutevariant 1 (en 3 en 6)

Campusroutevariant 2 (en 4 en 5)

ABR

A) A12 – Nijenoord-Allee

3,77

31

33

32

B) Nijenoord-Allee – A12

1,45

79

79

84

C) A12 – Campusterrein

2,43

48

49

49

D) Campusterrein – A12

1,09

102

97

101

E) A12 – Mondriaanlaan

2,74

42

45

44

F) Mondriaanlaan – A12

1,47

86

84

84

Tabel Reistijdverhouding avondspits referentiesituatie 2030 Hoog en varianten

Traject

Referentie (2030)

Campusroutevariant 1 (en 3 en 6)

Campusroutevariant 2 (en 4 en 5)

ABR

A) A12 – Nijenoord-Allee

2,10

70

59

64

B) Nijenoord-Allee – A12

1,86

65

61

65

C) A12 – Campusterrein

1,73

80

66

71

D) Campusterrein – A12

2,17

62

63

57

E) A12 – Mondriaanlaan

1,73

85

69

77

F) Mondriaanlaan – A12

1,60

79

79

76

Ga terug naar de samenvatting