Overzicht toetsing doelbereik Campusroutevarianten en ABR

Beoordelingscriteria

Campusroute

ABR

Variant 1

Variant 2

Variant 3

Variant 4

Variant 5

Variant 6

Doorstroming

Reistijdverhouding

voldoet

voldoet

voldoet

voldoet

voldoet

voldoet

voldoet

net niet

Robuustheid

Redundantie/

reservecapaciteit

voldoet

niet

voldoet

net niet

voldoet

niet

voldoet

net niet

voldoet

net niet

voldoet

niet

voldoet

niet

Compartimentering

voldoet

ruim

voldoet

ruim

voldoet

ruim

voldoet

ruim

voldoet

ruim

voldoet

ruim

voldoet

niet

Veerkracht en aanpassingsvermogen

voldoet

voldoet

voldoet

voldoet

voldoet

voldoet

voldoet

niet

Fiets-oversteekbaarheid

Wachttijd

voldoet

voldoet

voldoet

voldoet

voldoet

voldoet

voldoet

niet

Verkeersveiligheid

Toets aan Duurzaam Veilig

voldoet

voldoet

niet

voldoet

voldoet

niet

voldoet

niet

voldoet

voldoet

Ga naar de samenvatting