Aantal (ernstig) geluidgehinderden – Varianten Campusroute en ABR

Geluidbelasting-

Aantal gehinderden

klasse (Lden)

Variant 1

Variant 2

Variant 3

Variant 4

Variant 5

Variant 6

ABR

Totaal > 50 dB

660

811

754

706

739

711

848

 

(-17%)

(+2%)

(-5%)

(-11%)

(-7%)

(-10%)

(+7%)

Geluidbelasting-

Aantal ernstig gehinderden

klasse (Lden)

Variant 1

Variant 2

Variant 3

Variant 4

Variant 5

Variant 6

ABR

Totaal > 50 dB

248

306

286

264

278

270

323

 

(-17%)

(+2%)

(-4%)

(-12%)

(-7%)

(-10%)

(+8%)

Ga terug naar de samenvatting